informacja: 17 8 666 700
rejestracja: 17 8 666 700

Komitet Organizacyjny
serdecznie zaprasza na

 XIII Bieszczadzką Konferencję Ortopedyczną

z udziałem gości zagranicznych

KNEE & HIP 

9-12.01.2014

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY- RUDNA MAŁA  

HOTEL ARŁAMÓW - ARŁAMÓW
 

Bieszczadzka Konferencja, która odbędzie się już po raz trzynasty jest spotkaniem poświęconym szerszej problematyce leczenia urazów kolana.


    Program obejmować będzie operacje na żywo i sesje wykładowe, które przeprowadzą zaproszeni goście z Polski i zagranicy oraz prezentacje zgłoszone przez uczestników Konferencji.
Uzupełnieniem będą warsztaty, gdzie będzie można poznać techniki stosowane w tego typu zabiegach.


    Zapraszamy do udziału w Konferencji, która na stałe wpisała się do kalendarza spotkań ortopedycznych w Polsce.


    Zapraszamy na Podkarpacie i w piękne zakątki w aurze bieszczadzkiej zimy.
 

Organizator:

Przewodniczący:
dr n.med. Arkadiusz Bielecki
Z-ca Przew.:
lek. Marek Kulczyk
Sekretarz: mgr Agata Rybka
Członkowie: lek. med. Jarosław Jabłoński
  mgr Monika Ryściuk

 

 

 

PATRONAT:

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej

ZAPISY

Pocztą elektroniczną: konferencja@klinika-rzeszow.pl
Formularz elektroniczny na stronie: www.klinika-rzeszow.pl w zakładce kursy i szkolenia j

INFORMACJE O OPŁATACH:

(zawiera wyżywienie, materiały szkoleniowe, udział w warsztatach)

1000,00 PLN do 15.12.2013
1200,00 PLN od 16.12.2013
osoba towarzysząca 600,00 PLN
Potwierdzeniem uczestnictwa jest
wniesienie pełnej opłaty w w/w terminach

Opłatę za konferencję proszę wpłacać na konto:
78 1930 1187 2710 0717 0188 0001
NTM Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny Sp. z o. o.
Z dopiskiem „Konferencja – ORTOPEDIA”
Wpłat prosimy dokonywać najpóźniej do 20.12.2013

NOCLEGI:  w cenie wynegocjowanej przez organizatora

Należy rezerwować  indywidualnie w Hotelu Arłamów na hasło „Konferencja – Ortopedia”:
Rezerwacjatel.: 13 4616500 lub +48 509 245 130    email: recepcja@arlamow.pl

OFICJALNY JĘZYK KONFERENCJI:

polski, angielski

PROGRAM KONFERENCJI:

CZWARTEK 09 STYCZNIA 2014 r.   SZPITAL ŚW.RODZINY – RUDNA MAŁA

9:00 - 15:00 OPERACJE POKAZOWE / live surgery
Endoprotezoplastyka biodra techniką MIS
Endoprotezoplastyka kolana – Signature proteza indywidualnie dedykowana

 

PIĄTEK 10 STYCZNIA 2014 r.     SESJE WYKŁADOWE I WARSZATY - HOTEL ARŁAMÓW

9:00-9:15 Otwarcie Konferencji  - Dr A. Bielecki / Welcome & opening speech - A. Bielecki (Chairman of the Conference)

 

Sesja I / Session I
MODERATORZY: W. Marczyński, M. Starek, J. Czubak
9:15 – 9:30 Starek M. – Our Experiences with MIS-A/L by THA since 2005
9:30 – 9:45 Czubak J. – Leczenie ciężkich postaci dysplastycznej coxartrozy z użyciem trzpienia stożkowatego
9:45 – 10:00 Milecki M. – Zastosowanie biomateriałów w endoprotezoplastyce stawu biodrowego
10:00 – 10:15 Skowronek P., Dutka J., Skowronek M., Dutka Ł. – Problemy decydujące o przeżywalności endoprotezy stawu biodrowego
10:15 – 10:30 Marczyński W., Białecki J., Brychcy A., Obrębski M. - Profilaktyka zapaleń okołoprotezowych a perspektywa powodzenia
10:30 – 10:45 Białecki J., Marczyński W., Szyszka M., Obrębski M., Brychcy A. - Protezoplastyka aseptycznych obluzowań protez stawu biodrowego
10:45 – 11:00 Kowalczewski J. – Współczesne poglądy na temat krwawień pooperacyjnych w ortopedii i zmianach w prowadzeniu profilaktyki p-zakrzepowej
11:00 – 11:45 Dyskusja/ Discussion
11:45 – 12:15 PRZERWA KAWOWA/ Coffee break

 

Sesja II / Session II
MODERATORZY: J. Dutka, J. Kowalczewski, A. Nowakowski
12:15 – 12:30 Nowakowski A. – Różnicowanie bólów kręgosłupa i biodra
12:30 – 12:45 Skowronek P., Dutka J., Dobosz B., Bukowczan M. – Ból i zmiany zwyrodnieniowe w stawie rzepkowo-udowym – przeciwskazania do UKA?
12:45 – 13:00 Stempin R. - Signature czy Microplasty. Ewolucja techniki operacyjnej endoprotezy Oxford
13:00 – 13:15 Kowalczewski J. – Ból po TPK
13:15 – 13:30 Białecki J., Marczyński W., Nowak R., Szyszka M., Obrębski M., Kiciński M. - Dwuetapowa rewizyjna endoplastyka stawu kolanowego w leczeniu zapaleń okołoprotezowych
13:30 – 13:40 Prezentacja firmy Sanofi-Aventis
13:40 – 14:30 Dyskusja/ Discussion
14:30 – 15:30 OBIAD / Lunch
16:00 – 19:00 Warsztaty

 

SOBOTA 11 STYCZNIA 2014 r. ARŁAMÓW

 

Sesja III / Session III
MODERATORZY: J. Deszczyński, J. Widuchowski, J. Kruczyński
9:00 – 9:15 Dutka J., Skowronek M., Dutka Ł. – Artroskopowa weryfikacja obiektywności badania ortopedycznego i MRI uszkodzeń struktur wewnątrzstawowych kolana
9:15 – 9:30 Dec J., Jędrysik M. – Złamanie dostawowe nasady bliższej kości piszczelowej – klasyfikacja, postępowanie, doświadczenia własne
9:30 – 9:45 Kruczyński J. - Leczenie uszkodzeń chrząstki dziś i tendencje na przyszłość
9:45 – 10:00 Widuchowski W. – „Osteochondral Defect Regeneration with MaioRegen Implant”
10:00 - 10:15 Dec J., Jędrysik M. – Implantacja hodowli chondrocytów (ACI) w rekonstrukcjach ubytków chrzęstnych
10:15 – 10:30 Słynarski K., Deszczyński JM., Jopowicz R.,Deszczyński J. – Zastosowanie biomateriałów w leczeniu skomplikowanych uszkodzeń łąkotek stawowych
10:30 – 10:45 Dec J., Jędrysik M. – Przeszczep łąkotki eksperyment czy potrzeba?
10:45 – 11:00 Trzaska T. – Historia sekcji chirurgii kolana, artroskopii i medycyny sportowej PTOiTr
11:00 – 12:30 WALNE ZEBRANIE SEKCJI CHIRURGII KOLANA, ARTROSKOPII I MEDYCYNY SPORTOWEJ – dla członków sekcji
11:00 – 12:30 PRZERWA KAWOWA / Coffee break (dla pozostałych uczestników konferencji)

 

Sesja IV / Session IV
MODERATORZY: A. Bielecki, J. Dec, J. Eichhorn
12:30 – 12:45 Trzaska T. – Historia rekonstrukcji więzadeł krzyżowych
12:45 – 12:55 Szymczyk D., Szczepanik M., Bazarnik – Mucha K., Dudek J., Jarmuziewicz A., Drużbicki M., Snela S. - Ocena biomechaniczna chodu pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego z wykorzystaniem komputerowego systemu optoelektronicznego
12:55 – 13:10 Romanowski L., Kosowski K., Wiśniewski W. – Użycie ścięgna powierzchownego zginacza palca serdecznego w rekonstrukcji ACL
13:10 – 13:25 Kudas L., Szmigiel A., Szmigiel B. – Leczenie urazów więzadeł z zastosowaniem implantów LARS
13:25 – 13:40 Missalla A. – Wgajanie przeszczepu czynnikiem dobrego wyniku w rekonstrukcji ACL – strategia postępowania
13:40 – 13:55 Słynarski K., Deszczyński JM., Jopowicz R., Deszczyński J. – Leczenie rewizyjne przednich niestabilności stawu kolanowego
13:55 – 14:10 Eichhorn J. - Revision ACL surgery
14:10 – 14:25 Eichhorn J. - Trends in cruciate ligament surgery
14:25 – 15:00 Dyskusja/ Discussion
15:00 – 16:00 PRZERWA OBIADOWA/ Lunch break
16:30 – 19:00 Warsztaty

 

NIEDZIELA 12 STYCZNIA 2014 r. ARŁAMÓW

9:30 – 12:30 Warsztaty

 

WAŻNE STRONY I KONTAKTY:

Arkadiusz Bielecki tel. 602 533 624
Marek Kulczyk tel. 501 678 656
Agata Rybka tel. 17 86 69 909, 519 333 230
Web: www.klinika-rzeszow.pl/kursy
Mail: abielecki@klinika-rzeszow.pl
        arybka@klinika-rzeszow.pl

 Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy - lekarze (Word) pobierz

Formularz zgłoszeniowy - firmy farmaceutyczne (Word) pobierz

Formularz zgłoszeniowy - firmy narzędziowe, sprzętowe (Word) pobierz

Rekreacja w hotelu Arłamów (PDF) pobierz

Arłamów konferencja komunikat II (PDF) pobierz

 

PROGRAM KONFERENCJI (PDF) wersja z 02.01.2014 pobierz

 

  Opłatek 2013

 • Konferencja

  Wizyta Minister Zdrowia

 • Opłatek 2008

  Targon 2008

 • Spotkanie opłatkowe

  Szpital o obiektywie

 • Pierwsze operacje

  Kurs osteosyntezy

 • Otwarcie Szpitala

  Budowa Szpitala

informacja 17 8 666 700

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp.