informacja: 17 8 666 700
rejestracja: 17 8 666 700

 

Komitet Organizacyjny

serdecznie zaprasza na

 

 

 BIESZCZADZKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

„NOWE TECHNIKI OPERACYJNE
W CHIRURGII KRĘGOSŁUPA”
 

7-9.01.2010

CENTRUM KONFERENCYJNO – REKREACYJNE
CZARNA K/USTRZYK DOLNYCH
 

KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący:
Prof. Jan Haftek
Członkowie: Dr n. med. Paweł Baranowski
  Prof. Jarosław Deszczyński
  Prof. Wojciech Marczyński
  Prof. Marek Moskała
  Prof. Andrzej Nowakowski
  Prof. Jan K. Podgórski
  Prof. Jan Skowroński
  Prof. Daniel Zarzycki
  Prof. Mirosław Ząbek

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący:
Dr n. med. Arkadiusz Bielecki
Vice przewodniczący: Lek. med. Walery Sienkiel
Sekretarz: Lek med. Marek Kulczyk
Skarbnik: Mgr Agata Rybka
Członkowie: Lek. med. Jarosław Jabłoński
  Dr med. Robert Wojnarowski

 

Czwartek 7.01.2010

9:00 otwarcie konferencji, powitanie gości – Dyrektor Naczelny Szpitala - dr n. med. Arkadiusz Bielecki
9:15 – 17:00 operacje pokazowe

 

Piątek 8.01.2010

9:00 otwarcie obrad, powitanie gości – dr n. med. Arkadiusz Bielecki

 

Sesja I

Prowadzenie: J. Haftek, J. K. Podgórski, J. Skowroński

9:10 – 9:30 Petr Vaněk – Czechy – Praga
  „Miniinwazyjne instrumentarium do przezskórnego zespolenia kręgosłupa lędźwiowego i lędźwiowo-piersiowego”
9:30 – 9:50 J. Jabłoński, W. Sienkiel, R. Wojnarowski – Rudna Mała
  „Zastosowanie techniki Sextant w leczeniu schorzeń kręgosłupa lędźwiowego”.
9:50 – 10:10 C. Villas Tome – Hiszpania – Pamplona
  “Stabilizacja międzywyrostkowa – prosta technika, trudna ocena”.
10:10 – 10:30 C. Villas Tome – Hiszpania – Pamplona
  „Leczenie kostniaka kostni nowego – od wycięcia „in-block” do koagulacji falą radiową”.
10:30 - 10:50 Dyskusja
10:50 – 11:20 Przerwa kawowa

 

Sesja II

Prowadzenie: D. Zarzycki, J. Deszczyński

11:20 – 11:40 Petr Vaněk – Czechy – Praga
  “Przednie międzytrzonowe zespolenie kregosłupa szyjnego za pomocą nowoczesnego urządzenia ZERO-P (operacyjna filozofia, doświadczenie jednoroczne)”
11:40 – 12:00 T. Hoogland – Niemcy
  “Szyjna przezskórna dyscektomia”.
12:00 – 12:20 T. Hoogland – Niemcy
  „Transforaminalna endoskopowa dyscektomia”
12:20 – 12:40 D. Zarzycki, A. Smętkowski, K. Łokas – Zakopane
  „Transforaminalna endoskopowa dyscektomia – doświadczenia własne oraz wczesne wyniki”
12:40 – 13:00 T. Hoogland – Niemcy
  “Transforaminalna endoskopowa dyscektomia w zwyrodnieniu dysku i przewlekłych bólach dolnego odcinka kręgosłupa”.
13:00 – 13:30 Dyskusja
13:30 – 14:30 Obiad

 

Sobota 9.01.2010

Sesja III

Prowadzenie: W. Marczyński, M. Ząbek

9:00 – 9:20 J. Skowroński – Białystok
  „Leczenie dyskopatii komórkami macierzystymi”.
9:20 – 9:40 S. Skrzyński, A. Sionkowska, A. Marciniak
  „Zaburzenia budowy kolagenu u chorych z przepukliną jądra miażdżystego”.
9:40 – 10:00 W. Marczyński, G. Ratyński, W. Cejmer – Otwock
  „Wertebroplastyka – biologia czy mechanika?”
10:00 – 10:20 S. Dzierzęcki, A. Zaczyński, M. Ząbek – Warszawa
  „Przezskórna kyphoplastyka balonowa w leczeniu kompresyjnych złamań trzonów kręgosłupa”.
10:20 – 10:40 W. Cejmer, J. Płomiński, B. Rabaniuk - Warszawa
  “Cement kostny w zabiegach małoinwazyjnych kręgosłupa”
10:40 – 11:00 C. Villas Tome – Hiszpania - Pamplona
  “Zakażenia po wertebroplastyce – dyskusja przypadku”.
11:00 – 11:20 Dyskusja
11:20 – 11:50 Przerwa kawowa

Sesja IV

Prowadzenie: M. Moskała, A. Nowakowski, P. Baranowski

11:50 – 12:10 A. Nowakowski, Ł. Kubaszewski – Poznań
  „Minimalnie inwazyjna technika neuromodulacji w neuropatiach kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego”
12:10 – 12:30 M. Moskała – Kraków
  „Neurostymulatory w zespołach bólowych kręgosłupa
12:30 – 12:50 P. Baranowski, A. Baranowska – Konstancin
  „Nowe techniki leczenia schorzeń kręgosłupa lędźwiowego z dostępu bocznego”
12:50 – 13:10 C. Villas Tome – Hiszpania - Pamplona
  “Stenoza lędźwiowa – pojęcie warte uściślenia celem dostosowania różnych metod operacyjnych”.
13:10 – 13:30 D. Zarzycki, A. Smętkowski, J. Lasota, J. Adamczyk, P. Radło
  Zakopane „Ocena wyników leczenia dyskopatii lędźwiowej z użyciem ekspandora międzykolczystego”.
13:30 – 13:50 Dyskusja
14:00 – 15:00 Obiad

 

MATERIAŁY:

 

 •  Karta zgłoszeniowa 
 •  Karta zgłoszenia referatu 
 •  Informacja dla firm 
 •  Imprezy towarzyszące 

 


Osoby chcące uczestniczyć w Konferencji powinny przesłać faxem wypełniony formularz wraz z dowodem wpłaty. Nie będzie możliwości zgłoszenia chęci uczestnictwa
w imprezach towarzyszących na miejscu.
 

Rezerwacja noclegów i płatność w ośrodku (z wliczonym śniadaniem) dla uczestników konferencji po cenach
wynegocjowanych przez organizatorów pod numerem
tel.: +48 13 461 61 61, +48 13 461 61 62
(ilość miejsc ograniczona!)

 Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać do 15.12.2009 na adres:
Dr med. Arkadiusz Bielecki
Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny

36-060 Głogów Młp.; Rudna Mała 600
fax. 017-866 67 04
e-mail: arybka@klinika-rzeszow.pl
tel. 509 142 615, 519 333 230 lub 017-866 67 09

 

  Opłatek 2013

 • Konferencja

  Wizyta Minister Zdrowia

 • Opłatek 2008

  Targon 2008

 • Spotkanie opłatkowe

  Szpital o obiektywie

 • Pierwsze operacje

  Kurs osteosyntezy

 • Otwarcie Szpitala

  Budowa Szpitala

informacja 17 8 666 700

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp.