informacja: 17 8 666 700
rejestracja: 17 8 666 700


Oddział Chorób Wewnętrznych

O Oddziale

Oddział Chorób Wewnętrznych został powołany z myślą o pacjentach potrzebujących opieki w zakresie całej, szerokoprofilowej interny. Domeną Oddziału jest leczenie pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, oddechowego i pokarmowego. Wykwalifikowany i doświadczony personel kładzie szczególny nacisk na zapewnienie odpowiedniej diagnostyki, a następnie dobór właściwych programów terapii.

Oddział współpracuje z najlepszymi ośrodkami medycznymi zajmującymi się nefrologią oraz wykonywaniem dializ w województwie podkarpackim, zapewniając bezpieczeństwo pacjentom z ciężkimi schorzeniami nerek. Ponadto na oddziale prowadzona jest wstępna kwalifikacja chorych do przeszczepu nerki.

Oddział Chorób Wewnętrznych dysponuje 10 łóżkami.

Lekarze specjaliści udzielają również konsultacji w Poradni Diabetologicznej, Poradni Nefrologicznej, Poradni Kardiologicznej oraz Poradni Kardiochirurgicznej, gdzie kwalifikują chorych do diagnostyki i leczenia w ośrodkach kardiologii zabiegowej i elektrofizjologii.

 

Zakres opieki medycznej

Zajmujemy się diagnostyką oraz leczeniem:

  • schorzeń układu sercowo-naczyniowego
  • schorzeń układu pokarmowego (niewymagających inwazyjnego postępowania terapeutycznego)
  • schorzeń reumatologicznych; układowych chorób tkanki łącznej i chorób hematologicznych
  • chorób w zakresie endokrynologii
  • chorób wielonarządowych ogólnoustrojowych (wynikających także z zaawansowanego wieku pacjenta)
  • zaburzeń metabolicznych, głównie cukrzycy, zespołów metabolicznych

 

Wykonujemy następujące badania:

  • angio TK
  • tomografia naczyń wieńcowych (badanie nierefundowane)
  • echokardiografia
  • echokardiografia przezprzełykowa
  • spirometria
  • Holter ciśnieniowy (ABP)
  • Holter EKG
  • USG tętnic
  • próba wysiłkowa

 

Nasz zespół

 

Ordynator Oddziału

lek. med. Andrzej Kosydar
Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrolog

 

 

Pielęgniarka Koordynująca

mgr piel. Monika Ryściuk
Specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

 

 

Lekarze

  • dr n. med. Piotr Gołąb specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
  • dr n. med. Witold Mazur kardiochirurg, w trakcie specjalizacji z kardiologii
  • lek. med. Beata Żłobecka-Pasierb specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

 

Kontakt

  • Dyżurka pielęgniarek: 17 86 69 914
  • Sekretariat medyczny: 17 86 69 904
     
Data ostatnej modyfikacji: 2018-06-22

    Opłatek 2013

  • Konferencja

    Wizyta Minister Zdrowia

  • Opłatek 2008

    Targon 2008

  • Spotkanie opłatkowe

    Szpital o obiektywie

  • Pierwsze operacje

    Kurs osteosyntezy

  • Otwarcie Szpitala

    Budowa Szpitala

informacja 17 8 666 700

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp.