informacja: 17 8 666 700
rejestracja: 17 8 666 700
 • Strona główna
 • Projekt: "Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców Podkarpacia poprzez zakup wyrobów medycznych przez

Projekt: "Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców Podkarpacia poprzez zakup wyrobów medycznych przez

Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny Sp. z o.o. realizuje projekt UE pt.
„Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców Podkarpacia poprzez zakup wyrobów medycznych przez NTM Szpital Specjalistyczny im. św. Rodziny”
nr RPPK.06.02.01-18-0020/17-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z infrastrukturą IT. Realizacja projektu przewiduje uruchomienie nowej Pracowni Endoskopii oraz rozwój Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Ponadto doposażony zostanie blok operacyjny dzięki czemu zwiększy się precyzja i bezpieczeństwo usług zabiegowych.Umowa o dofinansowanie:
RPPK.06.02.01-18-0020/17-00Całkowity koszt realizacji projektu:
5 115 900,00 zł

Wartość dofinansowania:
3 641 328,56 zł

Okres realizacji projektu: 02.11.2017 – 01.10.2018 r.
Data ostatnej modyfikacji: 2018-06-22

  Opłatek 2013

 • Konferencja

  Wizyta Minister Zdrowia

 • Opłatek 2008

  Targon 2008

 • Spotkanie opłatkowe

  Szpital o obiektywie

 • Pierwsze operacje

  Kurs osteosyntezy

 • Otwarcie Szpitala

  Budowa Szpitala

informacja 17 8 666 700

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp.