informacja: 17 8 666 700
rejestracja: 17 8 666 700

Niestabilność stawu barkowego

Niestabilność stawu barkowego to częsta przypadłość sportowców, szczególnie pływaków i tych, którzy wykonują ruchy nad głową i wyrzuty. Pourazowa niestabilność najczęściej rozwija się u młodych ludzi po zwichnięciu barku. Zwichnięcie powoduje rozerwanie ważnych struktur stabilizujących staw tzw. kompleks więzadłowo-obrąbkowy. Niewłaściwe zaopatrzenie pierwotnie może ten stan pogłębić, a nawracające zwichnięcia doprowadzają z czasem do degradacji stawu. Niektórzy rodzą się z luźnymi więzadłami, innym rozluźniają się wskutek agresywnego uprawiania sportu. Niestabilność barku leczy się najpierw zachowawczo, fizykoterapią, która koncentruje się na wzmocnieniu pasa rotacyjnego barku i mięśni stabilizujących łopatkę. Jednak u ludzi młodych i zawodowych sportowców takie leczenie jest często niewystarczające.

Przydatność artroskopii w leczeniu niestabilności barku jest niedoceniana, ale rozwój technik i wprowadzanie ciągle udoskonalanego instrumentarium pozwalają te choroby z powodzeniem leczyć. Wczesna rekonstrukcja uszkodzonych struktur stabilizujących barku pozwala przywrócić stabilność i po rehabilitacji powrócić do pełnej sprawności. Krótki pobyt w szpitalu, eliminacja unieruchomienia gipsowego, minimalne szkody operacyjne związane z technikami artroskopowymi są szczególnie ważne współcześnie. Obecnie światowy standard chirurgii stawu barkowego to technika artroskopowa.

Otwarte techniki chirurgiczne są rozległe, a rehabilitacja po nich długa i bolesna, co czasami prowadzi do ograniczenia czynności stawu.

Opracował:
lek. med. Marek Kulczyk

  Opłatek 2013

 • Konferencja

  Wizyta Minister Zdrowia

 • Opłatek 2008

  Targon 2008

 • Spotkanie opłatkowe

  Szpital o obiektywie

 • Pierwsze operacje

  Kurs osteosyntezy

 • Otwarcie Szpitala

  Budowa Szpitala

informacja 17 8 666 700

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp.