informacja: 17 8 666 700
rejestracja: 17 8 666 700

Tomografia komputerowa serca i tętnic wieńcowych – Koronarografia TK

CO TO JEST TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA SERCA?

Koronarografia TK jest nieinwazyjną metodą badania obrazowego serca. Dzięki wysokiej rozdzielczości dwu- i trójwymiarowych obrazów można określić́ stan: serca (m.in. nieprawidłowości, wady, blizny pozawałowe), zastawek, tętnic wieńcowych, naczyń krwionośnych oraz tętnic płucnych i aorty. To innowacyjne badanie pozwala z wysoką pewnością stwierdzić lub wykluczyć czy pacjent cierpi na chorobę wieńcową (uzyskane obrazy pozwalają na określenie charakteru i rozległości blaszek miażdżycowych m. in. poprzez uwidocznienie zwapnień w blaszkach miażdżycowych).

Nowoczesne urządzenie TK w Szpitalu im. Świętej Rodziny zapewnia pełną szczegółowość badania przy znacznej redukcji dawki promieniowania.

JAK PRZEBIEGA BADANIE?

Sposób wykonania koronarografii TK jest bardzo komfortowy i bezpieczny dla pacjenta. Badanie trwa około 10 minut, a całkowity pobyt pacjenta w szpitalu trwa maksymalnie dwie godziny. Przed badaniem pacjentowi podawany jest lek, który spowalnia i stabilizuje tętno. Na klatce piersiowej umieszcza się elektrody podłączone do urządzenia EKG. W trakcie badania pacjent leży wygodnie na ruchomym stole tomografu komputerowego i wykonuje komendy technika przeprowadzającego badanie (np. wstrzymanie oddechu). Dożylnie podawany jest kontrast w celu uwidocznienia naczyń krwionośnych i jam serca. Po badaniu pacjent pozostaje pod krótką obserwacją pielęgniarki i lekarza i następnie może wrócić do domu.

WSKAZANIA DO BADANIA:

 • czynniki ryzyka choroby wieńcowej, zwłaszcza u pacjentów z cukrzycą, u których odczuwanie dolegliwości może być upośledzone
 • niejasne lub niejednoznaczne wyniki EKG
 • ostry lub umiarkowany ból w klatce piersiowej
 • początek niewydolności serca z obniżoną funkcją serca
 • nowe lub nasilające się̨ objawy po wykonaniu testu wysiłkowego; niejednoznaczne wyniki testów wysiłkowych
 • po przebytych operacjach wszczepienia by-pass’ów (CABG) – w celu oceny stanu/ drożności by-passów
 • po zabiegach interwencyjnych na tętnicach wieńcowych – w celu oceny drożności stentów i wczesnego wykrycia zjawiska nawrotu zwężenia w stańcie (tzw. restenoza).

Jak przygotować się do badania?

Nie trzeba być na czczo. W dniu badania można spożyć lekki posiłek, ale nie później niż 5 godzin przed badaniem. Nie wolno przyjmować płynów przyspieszających czynność serca – kawy ani napojów energetycznych. Należy jak zwykle przyjąć wszystkie stosowane codziennie leki. Podane przed badaniem leki kontrastowe mogą być przeciwskazaniem do prowadzenia pojazdu po badaniu, dlatego najlepiej przybyć z osobą towarzyszącą. Po badaniu należy wypić dużą ilość wody, co ułatwi szybkie wydalenie podanego środka kontrastowego z moczem.

Badanie jest wykonywane na bezdechu – zalecane są wcześniejsze ćwiczenia zatrzymania oddechu przez czas ok. 30-40 sek.

Prosimy o zgłoszenie się na wizytę 15 minut wcześniej w celu wypełnienia "Ankiety przed badaniem tomografii komputerowej”.

Prosimy zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty
 • skierowanie na badanie od lekarza kardiologa
 • karty informacyjne oraz wyniki wszystkich posiadanych badań dodatkowych (np. laboratoryjnych, obrazowych - RTG, USG, MR lub TK itp.)
 • aktualne wyniki badań oceniających funkcje nerek – wartość stężenia kreatyniny we krwi lub badanie krwi GFR (wielkość przesączania kłębuszkowego)
 • aktualne badanie krwi oznaczające poziom TSH
 • echo serca oraz EKG (aktualne)

 

Przed badaniem należy poinformować pielęgniarkę o chorobach przewlekłych, na które leczy się pacjent (szczególnie niewydolność nerek i wątroby, choroby tarczycy), a także klaustrofobii, alergii na środki kontrastowe oraz ewentualnej ciąży.
Należy zdjąć biżuterię, protezy zębowe oraz aparat słuchowy.

 


Opracowanie: Marta Bochenek
Data ostatnej modyfikacji: 2016-09-16

  Opłatek 2013

 • Konferencja

  Wizyta Minister Zdrowia

 • Opłatek 2008

  Targon 2008

 • Spotkanie opłatkowe

  Szpital o obiektywie

 • Pierwsze operacje

  Kurs osteosyntezy

 • Otwarcie Szpitala

  Budowa Szpitala

informacja 17 8 666 700

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny, Rudna Mała 600, 36-060 Głogów Młp.